Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lagu Paling Pabaliut Di Dunia Musik Indonesia

Kuring bogoh ka Entin
Entin bogoh ka Rustam
Rustam bogoh ka Oneng
Oneng bogoh ka Darman

Darman bogoh ka Acah
Acah bogoh ka Unang
Unang bogoh ka Edoh
Edoh bogoh ka Dayat

Dayat bogoh ka Mumun
Mumun bogoh ka Edeng
Edeng bogoh ka Ecin
Ecin bogoh ka Oyo

Oyo bogoh ka Epon
Epon bogoh ka Kurdi
Kurdi bogoh ka Embe
Embe bogoh ka Kuring


Bukan Doel Sumbang